Uitvoeringsmonitor Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht

Logo Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht

Over de uitvoeringsmonitor Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht

De Uitvoeringsmonitor volgt de voortgang van de alle inspanningen van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht in het lopende jaar. Elk kwartaal wordt de Uitvoeringsmonitor bijgewerkt met de meest recente informatie.

De Uitvoeringsmonitor wil op de volgende manieren een bijdrage leveren aan de voortgang van de inspanningen:

  • Inzicht in de voortgang door betrouwbare en actuele gegevens
  • Op tijd kunnen bijsturen van inspanningen die achterblijven
  • Input bij het op de politieke agenda houden van de Aanpak Gezond Gewicht
  • Motivering door aantoonbare successen en voortgang

Krachtpatser kinderen

Download rapportages (PDF)

2013
2014
2015
2016
2017

Rapportage samenstellen

De Uitvoeringsmonitor Gezond Gewicht bevat informatie over alle geplande inspanningen binnen de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht. Deze informatie kan worden opgevraagd door onder aan deze pagina op de knop ‘Toon Uitvoeringsmonitor’ te drukken. Het is mogelijk eerst een selectie te maken voor een bepaald cluster, doelgroep of gebied.

In de linker kolom vindt u de voortgangsrapportages van de voorgaande uitvoeringsperioden. Het uitvoeringsplan 2017 en het jaarverslag van 2016 zijn te vinden op onze website: www.amsterdam.nl/zoblijvenwijgezond
Daar vindt u ook meer informatie over de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht.

Periode
Voortgang
Status
Clusters
Doelgroepen We richten onze inspanningen voornamelijk op degenen die direct betrokken zijn bij de doelgroepkinderen, en hen helpen bij het verkrijgen van een gezonde leefstijl. We willen via hen de kinderen bereiken, en zij zijn voor ons dan ook de primaire doelgroep.

 

Prioritaire einddoelgroepen De kinderen die we via de professionals en andere betrokkenen willen bereiken, zijn onze prioritaire doelgroep.

 

Leeftijdscategorieën
Partners
Gebieden